μικρές ανταλλαγές καιρού

μικρές ανταλλαγές «καιρού»

ο κόσμος στενεύει ο κόσμος στενεύει ο χρόνος αδειάζει -στα λόγια η Άννα Κουρούκουνη