Ιρίνα Τζανακάκη

(άτιτλο)

Ίσως αν μπορούσα να αλλάξω την μορφή μου, Να μην το έκανα ποτέ. Να μπορώ να υπάρχω ως ένα προσδιορισμένο «εγώ». -στα λόγια η Ιρίνα Τζανακάκη