Ηθοποιός σημαίνει… πενθήμερη

Το ζήτημα, δεν είναι να κριθεί το ποιόν του καλλιτέχνη ο οποίος δεν έχει εκπαιδευτεί, αλλά να προασπιστούν τα επαγγελματικά δικαιώματα που ένα Δίπλωμα, πρώην Ανωτέρας νυν Χέσε Μέσα Σχολής, παράσχει. -διαδηλώνει ο Αλέξανδρος Μούστας