Άτιτλο ΙΙΙ

γυμνή και γκρίζα σε άδεια πόλη μετράω τις λευκές νύχτες παραλείποντας τις μέρες κάποιες φορές γράφω άλλες αδειάζω ή αιμορραγώ -στα λόγια η Λίλλυ Ιουνίου