Μνήμη τεχνικολόρ

κίτρινα άνθη να μπερδεύονται στις ξιφολόγχες των τρελών, λιβάδια γαλανού ουρανού απ' όπου τα άλογα ξεχάστηκαν να έρθουν στη μάχη –στα λόγια η Μαρία Θεοφιλάκου