Ντίνος Χριστιανόπουλος

Ντίνος Χριστιανόπουλος: «η νύχτα με οδήγησε σ’ αυτούς τους δρόμους; ή αυτοί οι δρόμοι με οδήγησαν στη νύχτα;»

«απ’ όλα τα αφηρημένα ουσιαστικά πειράζει να εξαιρέσουμε τη μοναξιά;» -στα λόγια ο Νίκος Σταϊκούλης