Πλατεία – εκεί που συναντιόμασταν τότε και τώρα

Οι γειτονιές και οι πλατείες που συναντιόμασταν τότε και τώρα– μέρη που δεν ξεθωριάζουν και ας αλλάζουν. -έργο από τη Σοφία Ανδρέου