Χαϊκού σε πρόσωπο τρίτο ερωτικό

Κέντα με, νύχτα, τα σχέδιά σου πια κανείς δε λογαριάζει. -στα λόγια η Χαραλαμπία Πνευματικού